Onlino_asbesti_kartoitus_Jyvaskyla_edite

Mikä Asbesti? Missä asbestia on käytetty? Asbestin terveyshaitat ja asbestilaki

Asbesti

Asbesti on kuitumainen maaperäinen silikaattimineraali jota on käytetty rakennusmateriaalina sen erinomaisen palonkesto-, lämmön- ja sähköeriste- sekä akustisen ominaisuuden takia.

Asbestia on noin 2,2 miljoonassa asunnossa 

Vuosina 1922-1993 asbestia käytettiin rakennusmateriaalina hyvin yleisesti. Lähes kaikissa tämän aikakauden taloissa on käytetty asbestia. Ennen 1920-lukua rakennetuissa taloissa ei ole asbestiavaaraa, ellei asbestipitoisia materiaaleja ole lisätty remonttien yhteydessä. 

Asbestia on käytetty mm. maaleissa, liimoissa, muovimatoissa, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, rakennuslevyissä, palokatkoeristeissä, ilmastointikanavissa, putkieristeissä, saumauslaasteissa, kaakeleissa, ovissa, vinyylilaatoissa, vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Asbesti on erityisen haitallista terveydelle

Rikkoutuessaan asbestimateriaali voi levittää asbestipölyä ilmaan, josta pöly voi kulkeutua keuhkoihin. Asbestipöly voi aiheuttaa keuhkosyöpää, keuhkopussin ja/tai vatsakalvon syöpää. Asbestipölyä ei silmämääräisesti erota eikä se myöskään ärsytä hengitysteitä kun sille altistutaan.

Asbestilaki

Suomessa vuonna 2016 astui voimaan laki, jonka mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on tehtävä ammattilaisen suorittama asbestikartoitus ennen asbestipurkutyötä vaativaa remonttia. Mikäli kartoituksessa ilmenee asbestia, vain asbestipurkutyöluvan saanut yritys voi tehdä purkutyön . 

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)