top of page

Asbestinäytteet ja -kartoitukset ja haitta-ainekartoitukset

Kartoituksessa tutkitaan ensimmäiseksi visuaalisesti rakenteet, selvitetään käytetyt rakennusmateriaalit ja niistä otetaan tarvittaessa näytteitä. Kartoituksessa tutkitaan myös mahdolliset PCB-, PAH- ja lyijypitoisuudet. Näytteet toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Onlino Oy toimii yhteistyössä Tampereen Asbesti- ja kuitulaboratorion kanssa https://www.asbestilaboratorio.fi/ 

 

Kartoituksesta ja asbestinäytteiden tuloksista tehdään kirjallinen raportti, josta selviää tehdyn kartoituksen laajuus ja otettujen näytteiden tulokset. Raportista ilmenee mahdollinen asbestin määrä, laatu, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset. Onlino Oy antaa suositukset ja ohjeita purkutöistä, mutta ei itse tee varsinaisia purkutöitä.

Ammattilainen vai itse?

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja näytteenottoon. Kartoitus täytyy tehdä turvallisesti ja kartoituksen tekijällä on oltava riittävät suojavarusteet ja näytteenottoon soveltuvat työkalut. Ilman riittävää asiantuntemusta ja suojavarusteita asbestikartoitus ei ole turvallinen. 

Asbestilaki

Vuoden 2016 voimaan tullut asbestilakiuudistus velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta-ainekartoituksen kaikille vuotta 1994 aiemmin valmistuneille rakennuksille ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista. Asbestikartoituksen vaatimus koskee sekä isoja että pieniä remontteja. Jos kiinteistö on rakennettu ennen vuotta 1994 vaatii esimerkiksi lattiaremontti (muovimaton poisto), väliseinien ja keraamisen laatoituksen purku tai jopa tapettien poisto asbesti- ja haitta-ainekartoituksen. Kartoitusta ei tarvita, jos mitään ei pureta ja esimerkiksi vanhojen tapettien päälle kiinnitetään uudet tapetit.

Lue lisää asbestista.

Ennen remonttia tai purkua, tilaa lakisääteinen asbestikartoitus ammattilaiselta. Onlino Oy tekee asbesti- ja haitta-ainekartoitukset laadukkaasti ja turvallisesti. Asbestinäytteet analysoidaan akreditoidussa laboratoriossa. Analyysien raportti toimitetaan asiakkaalle jopa vuorokauden sisällä.


Asbestikartoitus_remontti_jyvaskyla.jpg
Onlino_Jyvaskyla_asbesti_tutkimus_purku
bottom of page