Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset 

Asbestilaki

Vuoden 2016 voimaan tullut asbestilakiuudistus velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta-ainekartoituksen kaikille vuotta 1994 aiemmin valmistuneille rakennuksille ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista. Asbestikartoituksen vaatimus koskee sekä isoja että pieniä remontteja. Jos kiinteistö on rakennettu ennen vuotta 1994 vaatii esimerkiksi lattiaremontti, väliseinien ja keraamisen laatoituksen purku tai jopa tapettien poisto asbesti- ja haitta-ainekartoituksen. Kartoitusta ei tarvita, jos mitään ei pureta ja esimerkiksi vanhojen tapettien päälle kiinnitetään uudet tapetit.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
Kartoituksessa tutkitaan visuaalisesti rakenteet, selvitetään käytetyt rakennusmateriaalit ja niistä otetaan tarvittaessa näytteitä. Kartoituksessa tutkitaan myös mahdolliset PCB-, PAH- ja lyijypitoisuudet. Näytteet toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Onlino Oy toimii yhteistyössä Tampereen Asbesti- ja kuitulaboratorion kanssa 
https://www.asbestilaboratorio.fi/ 

 

Kartoituksesta ja näytteiden tuloksista tehdään kirjallinen raportti, josta selviää tehdyn kartoituksen laajuus ja otettujen näytteiden tulokset. Raportista ilmenee mahdollinen asbestin määrä, laatu, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset. Onlino Oy antaa suositukset ja ohjeita purkutöistä, mutta ei itse tee varsinaisia purkutöitä.

Ammattilainen vai itse?

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja näytteenottoon. Kartoitus täytyy tehdä turvallisesti ja kartoituksen tekijällä on oltava riittävät suojavarusteet ja näytteenottoon soveltuvat työkalut. Ilman riittävää asiantuntemusta ja suojavarusteita asbestikartoitus ei ole turvallinen.


Onlino_jyväskylä_asbesti_asbestitutkimus
Onlino_Jyvaskyla_asbesti_tutkimus_purku